boek_vogel_btn
En wat gebeurde er verder in de jaren '70?

In de nadagen van het festival werd er beslist om met een stevig uitgebouwde jeugdwerking te beginnen. Initiatiefnemer was Robert Hemeleers. Na een intense ronselcampagne werden er veertig jonge lieden bereid gevonden om muziekles te volgen. Lesgevers van het eerste uur waren Robert Hemeleers zelf en René Venken, die notenleer gaven. Voor het instrumentale lesgeven waren Roger Derongé (trompet, slagwerk) en Felix Derongé (clarinet, saxofoon) aangetrokken. Later kwam Paul Trappeniers de groep versterken, als technisch en logistiek coördinator. De eerste lessen vonden plaats in Zaal Scala, maar al snel verhuisde men naar De Fraat, toen nog de Gemeentelijke Lagere Jongensschool.

In 1975 trok René Vlasselaer zich terug als muziekchef en werd opgevolgd door Felix Derongé.

In 1976 werden de groene kostuums aangekocht, die zolang het "gezicht" van de fanfare hebben gekleurd.

Tussen 1972 en 1981 trok Sint Rochus herhaaldelijk naar de Ruiterijschool de Lomenie op de Horenberg, waar tot tweemaal per jaar een paardenshow werd gehouden.