boek_vogel_btn
De Koninklijke Fanfare Sint-Rochus Eizer

De fanfare St Rochus werd gesticht in 1874 in de herberg De Kam gelegen op de hoek van de Duisburgsesteenweg en de Bekestraat. De vermoedelijke stichters waren Jan-Philippe Decoster, Louis Decoster, Henri De Brouwer en Franciscus Tastenhoye. Het eerste concert werd gegeven op de zolder van een herberg in de Ballingstraat.

Nadat in 1892 het lokaal bij “Den Halve” in de vlammen opging leidde een discussie over de keuze van het nieuwe lokaal uiteindelijk tot een scheuring en de oprichting van een tweede muziekmaatschappij in Eizer : Eendracht Maakt Macht. Sint-Rochus nam haar intrek in café ’t Gouden Rad van Joannes Franciscus Tastenhoye, alias Lamme Tast.
In 1920 telde de fanfare 36 muzikanten en 88 “ereleden”.
Op 30 juli 1930, onder het voorzitterschap van Engelbertus Mommaerts, kreeg de vereniging de titel ‘Koninklijke’ en uit dat jaar dateert ook het huidige vaandel. In 1932 werd André Charlier voorzitter en zou dat 58 jaar lang blijven.

Na de tweede wereldoorlog verhuisde de fanfare naar het café van Wynand “Waikke” Tastenhoye, een zoon van Lamme Tast, die prompt een nieuwe zaal (Scala) bouwde. Café en zaal gingen later over in de handen van Louis Kennes die in 1968 een nieuwe zaal bouwde. Scala bleef de thuishaven van de fanfare tot het café in 2001 zijn deuren sloot. Sindsdien ‘woont’ Sint Rochus in de Sint Jozefsschool.

Door de jaren heen nam de fanfare deel aan stoeten, festivals, Vlaamse kermissen, processies en allerhande optredens soms zelfs tot over de grenzen heen. Verdienstelijke muzikanten werden muzikaal gehuldigd (‘jubilees’), er werd gespeeld op gouden, diamanten of briljanten bruiloften en ook op begrafenissen.

Het 25, 50, 75, 100 en 125 jarig bestaan werd telkens uitgebreid gevierd met een festival waarop naburige fanfares werden uitgenodigd.

Van in het begin werd er ook jaarlijks een concert gespeeld. Eerst was dat in februari. In 1953 verhuisde men naar december om uiteindelijk in 1987 het laatste weekend van november te kiezen zoals het nu nog altijd het geval is. Naast muziek werd er ook al snel toneel gespeeld en gezongen. Hieruit is de toneelkring Jong Maar Moedig ontstaan. Jarenlang voerden ze een toneelstuk op na het concert.

In 1974 werd de grondslag gelegd van een bloeiende jeugdwerking. Het is de trots van de fanfare geworden. Niet minder dan 45 jonge muzikantjes krijgen tegenwoordig wekelijks muziekles.

Met Frans Tastenhoye als voorzitter, telt Sint Rochus momenteel 206 leden, 61 muzikanten, 1 dirigent, 12 leraars, 16 bestuursleden en 5 jeugdafgevaardigden. Kortom, de Koninklijke Fanfare Sint Rochus is een bloeiende vereniging die hopelijk nog meer dan 133 jaar voor de boeg heeft…