boek_vogel_btn
De lucht klaart even op...

In 1899 werd het 25-jarig bestaan van de fanfare gevierd met een "Groot Festival".

In 1905 ging het dirigeerstokje over in de handen van Jules Vandenhouten, die het zou blijven zwaaien tot 1952, haast 47 lange jaren.

De eerste wereldoorlog kondigde zich echter aan en de zaken in Eizer begonnen slapjes te gaan. Ook de fanfare Sint Rochus ging het niet langer voor de wind. Het aantal muzikanten was sterk teruggelopen en om hieraan te verhelpen dwong Lamme Tast zijn zeven zonen muziek te leren. Er wordt verteld dat hij ze ’s middags, het bord amper leeg, de trap opjoeg naar de zaal boven het café om er te repeteren. Lamme Tast en zijn zonen vormden dus haast een fanfare op zich en het is vermoedelijk uit die periode dat de naam Sosjetait van Lamme Tast stamt.

Op 15 april 1913 overleed de eerste president Henri De Brouwer.