boek_vogel_btn
De concertavonden

Van bij het ontstaan van de Koninklijke Fanfare Sint Rochus hielden de spelende leden er aan om hun muzikale vorderingen kenbaar te maken aan een groter publiek. Dat gebeurde dan tijdens de jaarlijkse concertavonden, die van oudsher plaats vonden in februari. In 1953 besloot men het concert te verschuiven naar half december. In 1987 werden de muziek-, toneel- en dansavonden, zoals ze van toen af heetten, nogmaals verplaatst, dit maal naar het laatste weekend van november wat 14 dagen vroeger was dan voorheen. In december waren er namelijk te veel jonge muzikanten met schoolexamens.

Dat er van in de beginjaren ook systematisch toneel werd gespeeld tijdens de concertavonden kunnen we slechts vermoeden. Na het toneel was er bal.

Tot aan de tweede wereldoorlog was het gebruikelijk enkele klucht- en levensliederen te zingen op het "concert".

Sinds een goede twintig jaar bestaat de traditie dat sponsors van de fanfare hun naam laten noteren op de bekende borden die, na eerst een tijdlang het café van Michel Kennes te hebben getooid, nu ook meegaan op verplaatsing naar Pachthof Stroykens, waar sinds 1997 de jaarlijkse concertavonden doorgang vinden.