boek_vogel_btn
Van erepresidenten, schrijvers en schatbewaarders

De annalen van Sint Rochus vermelden volgende erepresidenten:

 • Philippus Van Craenenbroeck
 • Fernand de Marnix
 • John de Marnix
 • Jacques de Marnix
 • René Decoster
 • Pierre Tastenhoye
 • Leopold Tastenhoye

Als schrijvers ("secretarissen") vonden wij deze notoire ingezetenen :

 • Gustaaf Alsteens
 • Theofiel Dekens
 • Guillaume Vanderkelen
 • Theodoor Decoster
 • Clement Reniers
 • Leopold Tastenhoye
 • Kamiel Hanssens
 • Paul Trappeniers
 • Walter Mommaerts en Willy Puttemans

Waarschijnlijk zijn er nog anderen geweest maar de lijst van de door ons teruggevonden schatbewaarders of penningmeesters bestaat uit :

 • Edmond Dekens
 • Theophiel Dekens
 • Emiel Vandenwayenberg
 • Leopold Tastenhoye
 • Frans Dekerk