boek_vogel_btn
De jaren '90

Het jaar 1990 zal in de geschiedenis van de fanfare steeds als het "annus horribilis" geboekstaafd blijven. Niet minder dan 8 leden ruilden dat jaar het tijdelijke voor het eeuwige, waaronder de president André Charlier en de erepresident Pierre Tastenhoye. Andere dierbare afgestorvenen waren : Frans d’Haese, Firmin Decoster, Louis Dekelver, Emiel Verheyden, Victor Hemeleers en Arthur Stevens.

Leopold Tastenhoye volgde zijn broer Pierre op als erepresident en Kamiel Hanssens werd de nieuwe voorzitter. Hij zou in 1996 overlijden. Niet alleen de voorzitter ging heen in 1996, ook secretaris Paul Trappeniers stierf dat jaar in dramatische omstandigheden.

Vanaf 1996 is Frans Tastenhoye de voorzitter van de Koninklijke Fanfare Sint Rochus.

Ging het de fanfare verder voor de wind, de jeugd van Sint Rochus deed het niet minder goed. Jaar na jaar werden er steeds meer jonge muzikantjes opgeleid.

Vanaf 1994 ging de jeugd ook regelmatig op weekend, en de ouders-sympathisanten werden dan in de gelegenheid gesteld om zoon- of dochterlief te komen bezoeken op idyllische plekjes als Vaalbeek, Oostmalle en La Roche.