boek_vogel_btn
Over teerfeesten en andere eetfestijnen

Zoals elke Eizerse vereniging die zichzelf respecteert, brengt onze fanfare jaarlijks haar leden samen rond de tafel.

Traditioneel spreekt men van een "teerfeest" of "souper". Werden deze eetfestijnen aanvankelijk op het einde van december gehouden, vanaf 1987 vonden zij plaats omstreeks de helft van deze maand. Pas in 1996 is het laatste weekend van februari de souper-avond geworden.

Vanaf 1983 organiseert Sint Rochus naast het souper ook een jaarlijkse pannenkoekenavond, waarvan de opbrengst in hoofdzaak naar de jeugdwerking gaat.

En sinds 1994, nadat de toneelgroep "Jong maar Moedig" haar "Penskot" opgaf, organiseert de fanfare ter gelegenheid van de Eizerse feesten een restaurant (pensen of kip). Aanvankelijk vond men dit restaurant terug in Zaal Scala, later verhuisde het naar de feestzaal van het klooster.