boek_vogel_btn
Slotwoord

We zijn er ons terdege van bewust dat na het lezen van dit boek nog vele vragen open blijven of nieuwe vragen zullen rijzen. Ook zijn we ervan overtuigd dat sommige lezers misschien wel antwoorden op een aantal van die vragen zullen hebben of dat ze nieuwe feiten of elementen zullen kunnen aanvoeren om de inhoud van dit boek te vervolledigen. Wij doen een oproep om ons deze informatie desgevallend te willen bezorgen.


Willy Puttemans

Frank Ruttens

Jean-Louis Tastenhoye


Januari 2000