boek_vogel_btn
Na de oorlog...

Sint Rochus hernam de repetities na de bevrijding in september ’44. Omdat men in februari ’45 nog onvoldoende voorbereid was, vond het eerste concert echter pas in ’46 plaats. In 1945 werden er wel reeds enkele lokale "sorties" gedaan.

Na de oorlog werd meteen een nieuw lokaal uitgekozen. Lamme Tast vond dat hij te oud werd om het stamlokaal uit te baten en men verhuisde toen naar zijn zoon Wynand ("Waikke"). Waikke’s café lag tussen dat van Lamme en dat van Judocus Foccaert, het stamlokaal van Eendracht Maakt Macht.

Sinds 1946 hield de Koninklijke Fanfare Sint Rochus dus in de nieuwe zaal haar concerten die traditiegetrouw plaatsvonden in februari.

In 1949 bestond de Koninklijke Fanfare Sint Rochus 75 jaar. Dat werd uitbundig gevierd en tal van bevriende fanfares werden uitgenodigd om mee op te stappen door de Eizerse straten. ’s Avonds werd er festival gehouden in het huis van erepresident René Decoster langs de Duisburgse Steenweg.

In 1950 werd het eerste "Druivenfeest" te Overijse gehouden, en Sint Rochus had de eer om als enige fanfare naast Justus Lipsius uit Overijse te mogen spelen. Vanaf 1958 nam Sint Rochus jaarlijks deel aan de Druivenstoet.

In 1952 werd er, nog onder de kundige leiding van Jules Vandenhouten, opgetreden tijdens een zesdaagse in het sportpaleis te Brussel.

Kort daarop moest Jules Vandenhouten, inmiddels bijna 77 jaar oud, het dirigeerstokje van "zijn" fanfare uit handen geven. René Vlasselaer, alias "Vapeur", werd de nieuwe dirigent en zou dat blijven tot 1975.

In 1956 liet Wynand Tastenhoye het café en de zaal over aan Louis Kennes. Louis Kennes werd door iedereen "de Perfect" genoemd, naar het bier dat hij verkocht : "Perfect Pils". Louis speelde "klein kès" in de fanfare.

Louis Kennes liet een nieuwe zaal bouwen achter het café, en de eerste steen daarvan werd gelegd door André Charlier op 22 november 1967. De nieuwe "Scala" werd door de fanfare in gebruik genomen vanaf 1968.

Louis liet in 1974 café en zaal over aan zijn zoon Michel. Tot op heden is daar het stamlokaal van Sint Rochus gevestigd en Jeannine, de echtgenote van Michel, heeft er sindsdien heel wat dorstige muzikanten mogen laven. (Noot : in september 2001 werd het café echter definitief gesloten. Op 28 september vond de allerlaatste repetitie in de zaal Scala plaats. Na 56 jaar moest de fanfare terug op zoek naar een nieuw lokaal). Op 12 januari 1972 overleed erepresident René Decoster. Hij werd opgevolgd door Pierre Tastenhoye.