boek_vogel_btn
De jeugdwerking

In 1974, het jaar dat de Sint Rochus 100 jaar werd, bedroeg de gemiddelde leeftijd van de muzikanten 52 jaar en het was nu duidelijk dat de jubilerende muziekmaatschappij echt aan verjonging toe was.

Men besloot om de opbrengst van het eeuwfeest te besteden aan de opleiding van een nieuwe generatie jonge muzikanten. Coördinator was Robert Hemeleers, al vlug bijgestaan door Paul Trappeniers. Er werd een massale oproep aan de jeugd gericht. En met succes : zo’n veertig kinderen tussen tien en veertien jaar oud kwamen opdagen voor de eerste notenleerles in Zaal Scala.

De eerste lessen hadden dus plaats in Zaal Scala, maar al snel verhuisde men naar De Fraat, toen nog de Gemeentelijke Lagere Jongensschool. Het voordeel was dat er daar borden hingen, wat erg handig was tijdens de notenleer. Bovendien waren er drie afzonderlijke klaslokalen, zodat meer en minder gevorderden apart les konden krijgen.

Het was de bedoeling om de muzikantjes naast een individuele opleiding ook een introductie te geven in het samenspel. Dit bleek de ideale overgang naar het grote orkest. In 1976 mochten de jeugdmuzikanten zelfs een vooroptreden geven tijdens het jaarlijkse concert.

Vanaf 1994 werd een jaarlijkse weekend georganiseerd in voorbereiding van het concert. In ‘94 en ‘95 ging dit door in Vaalbeek, in ‘96 in Oostmalle, in ’97 in La Roche, in ’98 terug in Oostmalle en tenslotte in ’99 in Diest. Naast repeteren voor het concert, is de bedoeling van die weekends uiteraard zich te amuseren en de groepsgeest te bevorderen.