boek_vogel_btn
Ter Inleiding

Dit gedenkboek wordt uitgegeven naar aanleiding van het 125-jarig bestaan in 1999 van de Koninklijke Fanfare Sint Rochus te Eizer. Het wil de geschiedenis schetsen van de jubilerende fanfare, voor zover wij die hebben kunnen achterhalen. Het biedt een overzicht van deze 125 jaar en schetst het portret van de werking en samenstelling van een vereniging die sinds 1874 op muzikaal vlak voortdurend evolueerde en een steeds groeiend ledenaantal kende.

Uiteraard vindt u in dit boek ook een overzicht van de feestelijkheden die in de loop van dit festivaljaar 1999 op touw werden gezet door de jubilerende fanfare en haar feestcomité.

Dit boek is derhalve bestemd voor allen die ons dorp en onze fanfare een warm hart toedragen.


De Opstellers