boek_vogel_btn
Frans Tastenhoye (1996 - )

Frans "Sus" Tastenhoye is geboren op 12 april 1929, en begon zijn muzikale carrière in 1946.

Zijn eerste muzikale stappen zette hij onder de begeleiding van Louis Demessemaecker ("de Weeter"), toenmalig muzikant en latere chef van Vlamingen Vooruit. Deze gaf hem muziekles en leerde hem klarinet spelen.

Zijn eerste uitstap mocht hij meemaken tijdens het festival van de Filharmonie van Leefdaal ("nummer één", of "de harmonie van Weeke de Schilder" waar ook René Vlasselaer destijds speelde). Ondertussen was Frans ook al actief als toneelspeler. Tijdens de oorlog speelde hij met de BJB van Eizer en later, zoals al eerder vermeld ook bij Sint Rochus.

In 1953 trouwde hij met Françoise Charlier. Ze kregen vier kinderen: Yves, Guy, Marc en Brigitte.

Sinds 1960 is Frans bestuurslid van Sint Rochus en op 3 september 1996 nam hij het roer van de fanfare over.

Nu is Frans de alom gewaardeerde voorzitter van Sint Rochus, niet in het minst omdat hij een erg bezige bij is, die heel wat tijd spendeert aan de fanfare. Het dient gezegd dat hij een voorzitter is die de handen uit de mouwen weet te steken. Daarnaast is hij ook nog druk doende met de jeugdwerking. Wij wensen onze voorzitter nog vele mooie jaren aan het hoofd van "zijn" Sint Rochus.