boek_vogel_btn
René Vlasselaer (1953 – 1975)

De ouders van René Vlasselaer waren afkomstig uit Leefdaal.

In 1927, na zijn legerdienst, trok de jonge René naar het conservatorium van Brussel. Hij diende echter zijn studies na anderhalf jaar af te breken wegens ziekte van zijn moeder, waardoor het gezin de dure studies niet meer kon betalen. René begon dan als schilder te werken bij Louis Michiels uit Leefdaal.

Op 25 augustus 1932 trouwde René met Jeanne Vanderelst, eveneens uit Leefdaal. Het paar kreeg één zoon, Paul, al jaren een trouw muzikant van Sint Rochus.

René was in die tijd lid van de Filharmonie van Leefdaal. Hij speelde er trompet en later werd hij er ook dirigent. Naast muziek speelde hij er ook toneel en zijn faam was zo groot dat men van Eizer naar Leefdaal trok om er zijn acteurskunsten te bewonderen.

In 1947 verhuisde het gezin Vlasselaer naar de Lindenberg in Vossem. Kort daarop werd hij dirigent van de K.F. Sint Cecilia uit Duisburg ("die van Deroem"). Hij is dat gedurende 27 jaar gebleven.

Tijdens zijn eerste jaar bij Sint Rochus kreeg René meteen al twee concerts op zijn agenda want in 1953 werd er voor het eerst in december gespeeld terwijl er dat jaar ook nog een concert in februari was geweest.

In zijn eerste jaren bij Sint Rochus was René Vlasselaer tevens regisseur en een gerenommeerde acteur op de toneelvoorstellingen ter gelegenheid van het jaarlijkse concert.

"Vapeur" bleef bij Sint Rochus tot in 1974.