boek_vogel_btn
Joannes Fransciscus Vandooren (1874 1905)

"Suske" Vandooren, geboren te Overijse op 2 februari 1852 als zoon van Joannes Josephus en Maria Gordts, was de eerste chef van de fanfare Sint Rochus.


Hij componeerde zelf en hij dirigeerde meerdere muziekmaatschappijen in het omliggende, o.a. Sint Martinus te Overijse van 1873 tot 1932.


Suske, die Ridder in de Leopoldsorde was, was een man van aanzien, en werd nooit anders gezien dan in pitteleer en grijze streepbroek. Hij overleed te Overijse op 6 augustus 1932.