boek_vogel_btn
Luc Vandermosten (1982 - )

Luc Vandermosten werd geboren in een zeer muzikale Huldenbergse familie op 16 mei 1956.

Als jonge knaap speelde Luc melodica, en vanaf het vierde studiejaar begeleidde hij er de kerkliedjes mee voor de school. Op 10-jarige leeftijd werd hij door de toenmalige dirigent van "De Ware Vrienden", Jef Demey, meegenomen naar de muziekschool in Bosvoorde, waar hij zijn eerste lessen notenleer mocht volgen. Tijdens zijn humaniora volgde hij verder muziekschool en leerde trompet en later cornet spelen.

Op 18-jarige leeftijd werd hij dan dirigent van het jeugdorkest van zijn fanfare.

Vanaf het begin der jaren 80 ging hij naar het conservatorium in Brussel. Hij combineerde dit met een part-time job als leraar Nederlands-Engels en muziek in het Lutgardiscollege te Oudergem, waar hij nu nog steeds les geeft. Hij studeerde ook twee jaar muziekgeschiedenis aan het conservatorium te Gent.

In 1981 werd de toenmalige dirigent van "De Ware Vrienden", Jos Aertgeers, tot directeur benoemd aan de muziekschool van Tienen. Hij vroeg Luc om zijn plaats in te nemen als dirigent. Ongeveer tezelfdertijd had de fanfare De Dijlegalm van St Joris-Weert hem als dirigent aangesteld. Hij zou dit tot in 1984 blijven.

Op 18 mei 1982 kwam Sint Rochus aankloppen, en zo werd Luc dirigent van drie fanfares tegelijk. Sinds 1986 organiseert hij muziekkampen voor jongeren.

In 98 is Luc terug naar de muziekschool gegaan, ditmaal deze van Meise, om er schuiftrombone te leren.

Tenslotte speelt Luc Vandermosten nog wekelijks de zondagsmis op het orgel in de kerk van Huldenberg.