boek_vogel_btn
Jules Vandenhouten (1905 1952)

Jules Vandenhouten werd te Eizer geboren n jaar na de stichting van de fanfare Sint Rochus, namelijk op 25 september 1875.

Reeds jong was hij chef bij Vlamingen Vooruit, in de Veeweide te Duisburg, en later ook bij t Zeel in Huldenberg ("De IJsegalm"). Hij bleef chef van beide fanfares tot het uitbreken van de oorlog.

Muzikant was hij bij de Harmonie Sint Martinus, en natuurlijk ook bij de fanfare Sint Rochus, samen met zijn broer Emiel. Hij bespeelde verschillende instrumenten, maar vooral kleine bugel of piston (cornet pistons).

Jules zong bij het jaarlijkse concert van de fanfare wel eens een lied, hij leerde ook de toneelstukken aan en speelde er zelf in mee.

Hij componeerde twee processiemarsen voor de fanfare met de naam "Maria Magdalena" en "Sint-Roochus". Tenslotte placht hij meermalen, bij t overlijden van een lid van de fanfare, een passende lijkrede te houden.

Op 25 januari 1954 stierf Jules Vandenhouten te Overijse.