fanfare

Koninklijke Fanfare Sint-Rochus Eizer

Van harte welkom op de website van de Koninklijke Fanfare Sint-Rochus. Wij willen u langs deze weg zo goed mogelijk op de hoogte houden van het doen en laten van onze fanfare. Alvast bedankt voor uw bezoek!

Volgende activiteiten

Winterconcerten

Na twee jaren zonder winterconcert is het eindelijk weer daar: Iedereen is van harte welkom op onze concerten op zaterdag en zondag 26 en 27 november in het Pachthof Stroykens in Duisburg. Kaarten beschikbaar bij de muzikanten en bestuurleden.